Çocuk Gelişiminde Annenin Önemi

0
Çocuk Gelişiminde Annenin Önemi

Eğitim ve gelişim insanın doğumu itibarıyla başlar ve ölene kadar devam eder. Eğitimin böylesine uzun zamanlı olduğunu düşünürsek bu süreçte hayatımızda birçok insanın olacağını da söylememiz gayet normal olacaktır. Bu süreçte eğitime kişinin yaşadığı çevre, kurduğu dostluklar, iş ve okul hayatı, okumuş olduğu kitaplar, ailesi gibi birçok faktörün etki ettiğini söyleyebiliriz. Fakat şüphesiz kişiyi en çok etkileyen bu faktörler arasında ailedir. Eğitimin anne karnında başladığını da düşünecek olursak eğitimde en büyük rol annededir. Çocuk gelişiminde annenin önemi asla göz ardı edilemez.

Çocuk Gelişiminde Annenin Rolü

Çocukların özellikle gelecekte başarılı olabilmeleri sağlıklı bir ruhsal yapı içerisinde büyümeleri için anneleri ile iletişimlerinin sürekli, sevgi dolu ve anlayış çerçevesinde olması gerekir. Annenin çocuk üzerindeki etkileri hamilelik döneminde başlayıp hayatında olduğu sürece devam etmektedir. Bu yüzden çocuk gelişiminde annenin önemi diğer tüm faktörler arasında her zaman daha farklı bir yerde olmuştur.

Peki, Çocuk Gelişiminde Annenin Önemi Tam Olarak Nedir?

Çocuğun gelişim süreci boyunca annesini yanında hissetmesi sosyal çevresi ile güvenli bir bağ kurmasına yardımcı olur. Güven duygusu çocuk daha çok küçükken başlar. Çünkü anne ile çocuğu arasında emzirme yolu ile bir bağ oluşur. Bebek bu süreçte annesini kendisini koruyacak, besleyecek ve sevecek bir kişi olarak gördüğü için bu yolla güven duygusu gelişir. Çocuk gelişiminde annenin önemi aslında çocuk yaklaşık 5 – 6 yaşına gelene kadar bariz olarak görülür. Çocuk bu gelişim çağında sürekli annesi ile vakit geçirir ve annenin bu süreçteki olumlu tutum ve davranışları çocuğu olumlu yönde etkileyecek faktörlerin başında gelmektedir. Dil gelişiminin olduğu dönemlerde anne ve çocuğun sürekli iletişim halinde olması halinde çocuğun kazanacağı becerilerin yanında anne ile çocuk arasında kuvvetli bir bağ kurulacağı da aşikârdır.

Çocuklar bir süre sonra yaptıkları davranışlarda annelerinin onay ve takdirlerini beklerler. Annesinin onayını alan çocukların ise kendisine güvenlerin daha çok arttığı görülmüştür ve bu davranışlar bir süre sonra alışkanlık haline getirilmeye başlanmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *