Anne ve Bebek İlişkileri

0
Anne ve Bebek İlişkileri

Anne ve bebek ilişkisi yıllardır bilerce uzman tarafından merak edilen ve sürekli olarak araştırılan bir konu olmuştur. Bebek ana rahmine düştükten sonra anne ile kurulan fiziksel ilişki sebebiyle bu fiziksel ilişkinin yanında duygusal bağlar da kurulmaya başlar. Özellikle bebek anne karnında hissedilmeye başlandıktan sonra anne ve bebek ilişkisi farklı ve bir üst boyuta taşınmış olur. Çünkü bu aşamadan sonra hamilelik ve annelik bir his olmaktan çıkıp bir gerçeklik ve olguya dönüşmeye başlamıştır.

Hamilelik Dönemi Boyunca Anne ve Bebek İlişkisi

Anne hamilelik dönemi boyunca beslenme gibi fiziksel şeyleri çocuğa aktardığı gibi annede salgılanan hormon ve enzimler de direkt olarak bebeğe geçmektedir. İşte tam da bu yüzden annenin hamilelik dönemi boyunca stres ve üzüntüden uzak durması gerekmektedir. Anne ve bebek ilişkisi içinde en güçlü bağ ise bebeğin işitmeye başladığı dönemde oluşmaya başlar. Çünkü bebeğin ilk duyduğu ses annesinin kalbinin sesidir. Bebek dünyaya sadece annesinin varlığını bilerek ve onu hissederek gelir. O yüzden aralarında böylesine derin bir bağın olmasının sebeplerinden birisi de budur. Anne tarafından kurulan bağ ise bebeği ilk defa karında hissetmekle başlar ki bu genellikle bebeğin ilk tekmelerine tekabül eder ve bu ilişki göbek bağının kesilip bebeğin anne kucağına verilmesi ile zirve noktasına ulaşmış olur.

Doğumdan Sonra Kurulan Anne ve Bebek İlişkisi

Kurulan bu anne ve bebek ilişkisi daha sonra bir ömür boyunca devam etmektedir. İnsanlar kendileri ile dokunularak ve sevilerek iletişim kurulduğunda anlatılanları daha iyi anlar ve o kişiyle arasında dahi yakın bir bağ kurar. Bu herkes için olduğu gibi bebeklerde yani anne ve bebek ilişkilerinde de geçerlidir. Çünkü bu şekilde kurulan iletişimlerde kişinin güven hissin pekiştiği görülmektedir ve güven bir ilişkinin sağlıklı olması için olmazsa olmazlardandır.

Emzirmenin Anne ve Bebek İlişkisine Katkıları

Emzirme bebek için biyolojik ve fizyolojik bir ihtiyacın olmasının yanı sıra anne ile fiziksel temas ve yakınlığı sağlar. Artık o kişi bundan sonra onu besleyen, koruyan, her türlü yardımda bulunan kişidir. Bu nedenle aradaki bağ daha da kuvvetlenir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *